TeraSpes - Toivon tuoja

Lisätietoja

TeraSpes - Toivon tuoja

 

Voit hakeutua musiikkiterapiaan TeraSpesiin itse maksavana asiakkaana minkä ikäisenä tahansa, tai Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaana, mikäli olet 16-25 -vuotias. Löydät minut Kelan palveluntuottajahausta.

Lue lisää Kelan kuntoutuspsykoterapiasta: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia 

Teen myös Kelan vaativan lääkinnällistä kuntoutusta musiikkiterapiana kaiken ikäisille, kysy lisätietoja sähköpostitse.

 

Olen valmistunut EMDR-terapeutiksi 2024. Opiskelen Oulun yliopistossa traumapsykoterapeutiksi, valmistun keväällä 2025. Minulle voit varata edullisesti opiskelijahintaan traumapsykoterapeuttikoulutettavan vastaanottoaikoja joko lähi- tai etätapaamisina.

KM, musiikkiterapeutti,

traumapsykoterapeuttikoulutettava

Pia Kvist

Olen opiskellut Eino Roiha -instituutissa laaja-alaisen musiikkiterapian ammatillisessa koulutuksessa, ja valmistuin musiikkiterapeutiksi keväällä 2020 (SUMUKE). Olen työskennellyt opetusalalla vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten kanssa, joiden haasteet liittyvät mm. autismin kirjoon, haastavaan käyttäytymiseen, kehitykselliseen kielihäiriöön, psyykkiseen oireiluun, liikuntavammaan, kuulovammaan ja vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien (AAC) käyttöön. Pystyn kommunikoimaan viitottua puhetta ja kuvakommunikaatiota käyttävien kanssa. Terapiatyössäni keskeistä on asiakkaan sensitiivinen kohtaaminen ja turvallisen vuorovaikutustilanteen luominen. Monialainen yhteistyö on minulle tärkeää ja asiakkaan kokonaistilanteen huomiointi on olennainen osa kuntoutuksen suunnittelua.

 

Olen valmistunut EMDR-terapeutiksi 2024. Opiskelen traumapsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa, valmistun 2025. Voit varata myös psykoterapeuttikoulutettavan vastaanottoaikoja luokseni itsemaksavana asiakkaana, tapaamiset onnistuvat lähi- ja etätapaamisina. 

Pia Kvist